Globalcaching
Globalcaching Globalcaching
Zoom in om gebiedsinformatie te zien

Gebiedsinformatie

Ben jij van plan een geocache te leggen? Hier kun je bepalen bij welke instantie/natuurbeheerder je goedkeuring moet aanvragen. Je plaatst immers een geocache op hun grondgebied (let op, momenteel is er alleen gebiedsinformatie van Landschap Overijssel, het Flevo-Landschap, Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer).

Als eerste krijg je een overzichtskaart zonder gebiedsmarkeringen. Als je ver genoeg inzoomt, dan worden de gebieden nauwkeurig weergegeven.

Wanneer je klikt op een gemarkeerd gebied zie je de organisatie die het gebied beheert, en onder welke naam het gebied bekend is bij die organisatie.

Je kunt dan via de aangegeven website een contactformulier, mailadres of telefoonnummer zoeken. Verwijs in die gevallen naar de hier vermelde contactpersoon/beheerkantoor, aangezien deze binnen die organisatie is aangewezen als contactpersoon voor o.a. het terrein in relatie tot geocaching.

We blijven streven naar uitbreiding van gebiedsinformatie en contactgegevens op deze pagina.

Noot: kijk ook eens op de website van Groundspeak m.b.t. de richtlijnen voor het plaatsen van een cache.

Geocaching Cache Type Icons © Groundspeak, Inc. DBA Geocaching HQ. All rights reserved. Used with permission.