Globalcaching
Globalcaching Globalcaching

Privacy verklaring

Globalcaching is een platform voor en door geocacheliefhebbers. Bezoekers kunnen van onze site gebruik maken met of zonder account en daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. We proberen zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met persoonsgegevens en daarbij houden we ons aan de eisen uit de privacywetgeving, dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • via deze privacyverklaring duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij je persoonsgegevens verwerken.
 • nooit meer informatie vragen dan nodig
 • je persoonsgegevens niet verstrekken aan derde partijen tenzij dit absoluut nodig is voor de werking van deze doeleinden
 • zorgen dat onze beveiliging op orde is en direct ingrijpen indien nodig
 • je de mogelijkheid geven om je gegevens in te zien of te wijzigen of te (laten) verwijderen.

Gebruik persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze website kun je bepaalde persoonsgegevens bij ons achterlaten. Afhankelijk van de manier waarop je onze site gebruikt (met of zonder account bijvoorbeeld) verwerken we bepaalde gegevens wel of niet. Wij verwerken algemene persoonsgegevens en geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wanneer je je hebt geregistreerd bij de Catch Call & Cache functie van globalcaching worden de volgende gegevens verwerkt:

 • (mobiel) telefoonnummer (optioneel)
 • e-mailadres (optioneel)
 • Twitternaam (optioneel)
 • Koppeling naar jouw geocaching.com account (live api)

Data licentie Groundspeak en Live API licentie
Globalcaching heeft een een Live API licentie om gebruik te mogen maken van hun API functie. Deze licentie biedt ons bijv:

 • de URL naar logfoto's (die openbaar zijn gepubliceerd op Geocaching.com) + de metadata van de logfoto's
 • logs (die ook openbaar zijn gepubliceerd op Geocaching.com)
 • accountinformatie Geocaching.com
 • trackable informatie (die ook openbaar zijn gepubliceerd op Geocaching.com)

Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van je gebruik):

 • om het mogelijk te maken gebruik te maken van alle functionaliteiten op onze website via een account
 • om eventueel een nieuw wachtwoord te kunnen sturen wanneer je deze niet meer weet
 • om onze website te kunnen verbeteren/te optimaliseren

Grondslagen voor verwerking
Door een account aan te maken bij globalcaching sluit je een overeenkomst met ons af. Zonder deze gegevens kan globalcaching niet de diensten en functionaliteiten bieden waar je gebruik van wenst te maken. Daarnaast zijn er in het CCC profiel mogelijkheden om extra persoonsgegevens toe te voegen. Door dit zelf aan te vullen geef je expliciete toestemming aan globalcaching dit te verwerken. Deze gegevens kun je elk willekeurig moment zelf weer verwijderen. In dat geval zijn deze gegevens ook per direct van de server van globalcaching verwijderd.

Verstrekken aan derden
Wij geven jouw persoonsgegevens enkel aan derde partijen als dat absoluut noodzakelijk is voor de werking van bepaalde functionaliteiten op de website. Bijvoorbeeld voor het gebruik van de applicatie CCC, hiervoor zijn voor zowel Android, Apple en Microsoft apps ontwikkeld om onderweg via de smartphone gebruik te kunnen maken van deze functionaliteit. Daarnaast wordt alle data opgeslagen op een dedicated server gesitueerd in Nederland. De partij die dit voor ons beheert heet Trans-IP. Met bedrijven die je persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Verder zullen wij je persoonsgegevens nooit aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is of er is sprake van een gerechtvaardigd belang (continuiteit website waarborgen).

Beveiliging en bewaartermijnen
Wij zorgen dat onze beveiliging zo goed mogelijk op orde is en dat enkel de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens. Onze site is voorzien van SSL-techniek*. En onze server staat in een goed beveiligde serverruimte. We bewaren je gegevens zo lang als nodig is om de gevraagde functionaliteiten / diensten te kunnen leveren of zolang als de wet ons dat verplicht. Naast de gegevens die je hebt aangeleverd om de overeenkomst aan te gaan bij globalcaching, kun je zelf diverse persoonsgegevens toevoegen aan je profiel. Deze gegevens kun je zelf op elk willekeurig moment verwijderen als je dat wenst. Wanneer jij denkt dat jouw gegevens niet voldoende zijn beveiligd, of je constateert een datalek, neem dan zsm contact met ons op. Zie hiervoor de contactgegevens bij Identiteit en contactgegevens.

Inzage en wijziging en verwijdering van je gegevens
Ingelogd kun je zelf gegevens wijzigen, of verwijderen. Let wel, niet alle gegevens worden automatisch van de server verwijderd. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen, wij zullen binnen 4 weken je verzoek in behandeling nemen.

Vragen en klachten
Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen of je hebt een klacht over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens, dan kan dat via pietmarcus@holomarcus.nl. Je hebt daarnaast ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de de Autoriteit Persoonsgegevens

Identiteit en contactgegevens
Website: www.globalcaching.nl
Contactpersoon: Piet Marcus van der Meulen
Email: pietmarcus@holomarcus.nl.

Wijzigingen en inwerkingtreding
Deze privacyverklaring kan wijzigen. Veranderingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd. Het is dan ook verstandig om deze pagina geregeld te bezoeken zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Deze privacyverklaring is in werking getreden op 1 januari 2019.

* SSL: herkenbaar aan https:// voor de url, is een techniek waarmee de verbinding tussen de bezoeker van een website en de server waar de website is ondergebracht, wordt beveiligd middels zeer sterke encryptie. Op deze manier kan vertrouwelijke informatie niet worden onderschept. Een SSL-verbinding draagt er niet alleen zorg voor dat niemand kan meelezen wat er naar een website wordt verstuurd, het voorkomt ook dat informatie die naar de website wordt verstuurd of van de website wordt verzonden kan worden aangepast)

Geocaching Cache Type Icons © Groundspeak, Inc. DBA Geocaching HQ. All rights reserved. Used with permission.