Globalcaching

FTF ranglijst informatie en regels

Geschiedenis
FTF Ranking is ontstaan door mensen die er sport in zien om een online gebrachte cache als eerste, tweede of derde te loggen. De eerste jaren werd dit bij gehouden op Geocaching.nl. Na verhitte discussies over het of deze manier van cachen schadelijk zou zijn voor de omgeving van de cache is daar besloten de FTF-Ranking op te heffen.

Heden
Door de animo die er nog steeds bestaat onder de gebruikers is de FTF-Ranking op verschillende plekken overgenomen. Er is een ranking op het vinden van aantallen goud, zilver en brons. Ook is het mogelijk om een ranking te zien op punten. Dit alles is te kiezen voor de laatste jaren vanaf het jaar 2013.

Punten verdeling
* Goud: Het vinden en loggen van een cache als eerste: 5 punten
* Zilver: Het vinden en loggen van een cache als tweede: 3 punten
* Brons: Het vinden en loggen van een cache als derde: 1 punt

Hoe worden de podiumplaatsen toegekend?
Het toekennen van de FTF, STF en TTF gebeurt handmatig. Alle logjes en listings worden gelezen en indien mogelijk worden de podiumplekken zo snel mogelijk (meestal binnen een dag) toegekend. Aangezien het mensenwerk is kunnen er natuurlijk ook fouten insluipen. U kunt altijd een FTF-logcorrectie doorgeven om eventuele fouten te verbeteren.

Met de toenemende populariteit van het zogenaamde goudjagen komt het natuurlijk ook voor dat er een discussie ontstaat over wie nu welke podiumplek heeft. Als er twijfel is omtrent een bepaalde plaats, vaak is dit omdat een team niet op het juiste blaadje heeft gelogd, dan wordt eigenlijk standaard de cache-eigenaar benaderd om te vragen wie de terechte FTF, STF en TTF zijn. Het besluit van de CO wordt standaard overgenomen. Wanneer er geen overeenkomst wordt bereikt worden de podiumplaatsen niet toegekend.

Er zijn een drietal situaties die tegenwoordig regelmatig voorkomen:

Loggen voor publikatie:
Dit is een situatie die toch regelmatig terugkomt en die vaak tot teleurstelling en/of verhitte discussies leiden. Om nu zo transparant mogelijk te blijven is besloten dat met uitzondering van eventcaches, de podiumplekken worden vergeven aan diegenen die als eerste de cache gelogd hebben 'na publikatie'. Kortom: een cache is pas een cache als hij gepubliceerd is.

Team-FTFs
Het gemeenschapppelijk loggen van eremetaal door meerdere teams, door sommigen ook wel roedel-loggen genoemd, is ook een fenomeen dat regelmatig terugkeert. De redenen erachter kunnen natuurlijk velerlei zijn: vb een team heeft de puzzel opgelost en het andere team heeft de cache gevonden. In principe is het natuurlijk zo dat er officieel maar 1 FTF kan zijn, immers maar 1 team kan de cache echt als eerste vinden en dus ook loggen. Omdat het ondoenlijk is om bij al deze situaties de preciese volgorde vast te stellen wordt de volgende regel toegepast: de teams die tegelijkertijd een FTF, STF of TTF loggen worden gezien als 1 'nieuw' team. Dientengevolge krijgt ook maar 1 van deze teams de FTF toegekend (dit gebeurt random), de anderen krijgen dus niets. Degene die na de FTF-teams als eerste logt wordt als STF aangetekend enz. Voor diegenen die dus actief aan het FTF-klassement meedoen zullen hiermee dus rekening dienen te houden.

Tweede account
Het gebruik van een tweede account naast die van het reguliere account is zeker geen zeldzaamheid. Deze accounts zijn vaak te herkennen aan het feit dat de CO een geocaching profiel heeft met een zeer gelimiteerd aantal caches (vaak zelfs 0). Bij het publiceren van grote series caches wordt dit regelmatig gedaan. Hiervoor zijn natuurlijk hele valide redenen aan te voeren zoals het niet willen laten vollopen van de standaard email-acount met logjes of het leggen van een aantal caches met meerdere groepen. Helaas komt het ook voor dat een tweede account wordt gebruikt met minder goede bedoelingen, zoals het loggen van een FTF op een zelf geplaatste cache. Vandaar dat de regel wordt gevoerd dat indien er klachten zijn over eventueel misbruik van een fake account dat de CO van de cache(s) wordt benaderd om het een en ander te verduidelijken. Indien er gerede twijfel blijft bestaan dan zullen geen van de podiumplek(ken) worden toegekend. Een eventuele klacht kunt u gewoon via een note bij een logcorrectie plaatsen.

Geocaching Cache Type Icons © Groundspeak, Inc. DBA Geocaching HQ. All rights reserved. Used with permission.